Zet falende bestuurders rap op een zijspoor

De gang van zaken rond de Betuwelijn en de HSL vind ik even verontrustend als onthutsend. Vooral de belangrijkste hoofdrolspelers die er voor gezorgd hebben dat deze miljarden euro's verslindende en nog in lengte van jaren verliesgevende prestigeprojecten al grotendeels zijn aangelegd, zijn daar debet aan. Dat al eeuwenlang vlak naast de route van de Betuwelijn een uitstekend, veel goedkoper en winstgevend alternatief in de vorm van de Rijn ligt, werd van begin af aan door die hoofdrolspelers genegeerd. Dat kritische rapporten en berekeningen die aan die projecten afbreuk deden stelselmatig ter zijde werden gelegd, is ook nauwelijks een verrassing.

Gezien de omvang van de schade en de financiële gevolgen is sprake van een ernstige vorm van morele fraude en dienen de verantwoordelijken op een zijspoor te worden gezet en mogen ze niet meer de kans krijgen weer in andere hoge, en dus dure, functies terecht te komen.

    • Jan Res