WAO valt uiteen in twee verschillende regelingen

De arbeidsongeschiktheidswet bestaat vanaf 2006 uit twee verschillende regelingen. Mensen die langdurig en volledig arbeidsongeschikt zijn kunnen een beroep doen op de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Wie voor een deel niet meer kan werken kan vanaf dan terecht bij de Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Voor beide regelingen zijn de toetsingscriteria strenger dan voor de WAO het geval was. De uitkeringsgerechtigden worden gestimuleerd deel te nemen aan reïntegratietrajecten. De huidige WAO'ers onder de 55 jaar worden vanaf 1 oktober volgens de nieuwe criteria gekeurd op hun arbeidsgeschiktheid. De regering maakt een uitzondering voor mensen die in eerdere herkeuringen voor altijd arbeidsongeschikt zijn verklaard.