Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WIE: H. Hoogervorst (VVD)

WAT WIL HIJ? Het stelsel zo inrichten dat het betere hulp tegen lagere kosten levert opdat de zorg betaalbaar blijft. Daarbij is het onontkoombaar dat de burger op zijn eigen verantwoordelijkheden wordt aangesproken en gaat beseffen dat de zorg niet `gratis' is, maar dat de premiebetalers de kosten ervan moeten opbrengen.

HOE? Ofschoon de manier van leven (roken, te veel eten, te weinig beweging) maar in beperkte mate de gezondheid beïnvloedt, subsidieert en stimuleert de overheid campagnes die de burger tot een gezondere levensstijl moeten aanzetten. Mede daardoor is bijvoorbeeld het aantal rokers sinds 1999 met bijna 20 procent gedaald. Daarnaast begint Hoogervorst een actieprogramma voor een betere aanpak van diabetes en wil hij bestrijding van infectieziekten beter organiseren. De burger krijgt daarnaast te maken met invoering van een eigen risico bij het bezoek aan onder meer huisarts, ziekenhuis en apotheek. Dat gebeurt in de vorm van een no claim van 250 euro per volwassen verzekerde per jaar. Wie minder kosten maakt krijgt het verschil terug. Per 1 juli wordt de regeling vereenvoudigd voor de eigen bijdrage die onder andere in verpleeghuizen en thuiszorg moet worden betaald.

Om de sterke stijging in de kosten af te remmen wordt een aantal medisch niet noodzakelijke ingrepen (zoals het ongedaan maken van een sterilisatie bij een man) niet langer vergoed door het ziekenfonds, een maatregel die zeventig miljoen euro per jaar bespaart.

WAT IS ER AL GEBEURD? De wetgeving voor de invoering van de no claim ligt bij het parlement. De wetgeving voor de overheveling van onder meer huishoudelijke hulp en verzorging naar de gemeenten is in voorbereiding. In die wet wordt ook een aantal andere voorzieningen die de gemeenten voor hun rekening nemen opgenomen, om zo het aantal loketten waar de burger zich moet vervoegen te beperken.