Verkeer en Waterstaat

WIE: K.M.A. Peijs (CDA)

WAT WIL ZIJ? Wegwerken van achterstallig onderhoud aan spoor-, vaar- en autowegen. Opheffen van knelpunten op snelwegen, zodat de doorstroming met ,,minimaal 30 procent'' verbetert. Daarmee herhaalt Peijs de doelstellingen in haar begroting van vorig jaar.

HOE? Uitstel van een flink aantal verkeersplannen en het hiervoor bestemde geld gebruiken voor achterstallig onderhoud. ,,De basiskwaliteit komt in het geding'', vindt Peijs. Een gedeelte van de opbrengst van het `kwartje van Kok' (een accijnsverhoging uit 1991) zal aan het onderhoud worden besteed. Op 1.300 kilometer aan rijkswegen wordt de komende jaren nieuw asfalt aangebracht. Maar ingrijpende plannen, zoals de ring rond Eindhoven, de zuidelijke ringweg bij Groningen, het knooppunt Badhoevedorp en de belangrijke verbinding Roosendaal-Antwerpen, worden één tot vier jaar uitgesteld. De minister noemt haar begroting ,,realistisch en evenwichtig'' nadat ze een tekort van 1,3 miljard had weggewerkt en het meerjarenprogramma voor infrastructuur en transport (MIT) met ruim een miljard euro heeft verlaagd. Ze belooft: ,,Niks leidt tot afstel, we komen onze afspraken na. Zij het wat later.'' Grote projecten zoals de Betuwelijn en de hogesnelheidslijn (HSL) worden net als vorig jaar ontzien. De vetraagde nota `Mobiliteit', waarin Peijs ,,het hele verkeers- en vervoersbeleid tot 2020'' zal beschrijven, komt volgende maand. Dit stuk vervangt het Nationale Verkeers- en Vervoersplan van Paars.

WAT IS ER AL GEBEURD? De kentering van vorig jaar onder het motto `houwen en verbouwen' was niet sexy, maar wel nodig. De spoorwegen kampen met minder storingen, de punctualiteit is verbeterd. Inmiddels is een aantal spitsstroken aangelegd, maar de negatieve uitspraak van de Raad van State onlangs bij de verbreding van de A2 – waarbij van twee rijstroken er drie worden gemaakt – betekent een onverwachte tegenslag.