Uitbreiding Ecologische Hoofdstructuur

In 2005 moet de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het aaneengesloten natuurgebied dat door heel Nederland loopt, met 26.650 hectare worden vergroot. Het grootste deel bestaat uit uitbreiding van agrarisch natuurbeheer (22.000 hectare), boeren die natuurbeheer als nevenactiviteit hebben. Verder komt er 3.000 hectare aan nieuw verworven natuurgebied, 800 hectare aan particulier natuurgebied, en 850 hectare aan `natte' natuur (plassen).