Toegang tot WW pas na 39 werkweken

Het wordt moeilijker om aanspraak te maken op de Werkloosheidswet. In plaats van de eis om 26 van de afgelopen 39 weken te hebben gewerkt, moet een ex-werknemer vanaf 1 januari 2005 39 van de voorgaande 52 weken gewerkt hebben om in aanmerking te komen voor deze uitkering. Het tweede jaar van de WW krijgt een werknemer nog 70 procent van zijn loon, betaald door de werkgever. Als de werkgever dit aanvult, volgen sancties. Dit alles moet de werknemer stimuleren weer te gaan werken. Om dezelfde reden wordt de WW-vervolguitkering afgeschaft en worden ontslagvergoedingen volledig op de uitkering ingehouden. Daarnaast verschuift de minimumleeftijd voor toelating tot de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werklozen naar 55 jaar.