Stuur OCW-top weer terug naar school

Op het ministerie van OCW zijn gedurende anderhalf jaar tientallen keren regels over salarissen geschonden, aldus deze krant op 18 september. En: een omstreden topambtenaar die wegens zijn falende aanpak het veld moest ruimen, is benoemd tot projectleider goed bestuur bij hetzelfde ministerie als ,,een vorm van eerherstel''. Genoemd project is bedoeld om ,,een goed en sluitend systeem van sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoorden'' te ontwikkelen.

Nog afgezien van de ongelijksoortige grootheden die de topambtenaren moeten gaan vernieuwen, mag een burger toch van mensen die bij OCW werken verwachten dat zij integer zijn en zich aan regels/afspraken houden. Het ziet er dus naar uit dat primair de cultuur bij OCW vernieuwd moet worden. Bovendien lijkt het beter dat de desbetreffende topambtenaren eerst onderwijs gaan volgen in al bestaande systemen (bijvoorbeeld een internationaal aanvaard managementsysteem als ISO 9001:2000) in plaats van zelf een nieuw systeem te ontwikkelen en het wiel opnieuw uit te vinden. Heropvoeden en terugsturen naar onderwijs liggen derhalve meer voor de hand.

    • Ir. H. van Dam