Strengere regels voor nieuwe medicijnen

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) gaat de regels voor het toelaten van nieuwe medicijnen tot het vergoedingenpakket en voor het voorschrijven van dure middelen verscherpen. Zo is de fabrikant bij het verzoek om het medicijn uit de collectieve middelen te vergoeden vanaf 1 januari 2005 verplicht de resultaten van een farmaco-economisch onderzoek bij te voegen. Als op basis daarvan blijkt dat het middel onvoldoende doelmatig is, komt het niet voor vergoeding in aanmerking, zo schrijft Hoogervorst in zijn toelichting op de begroting. Bij dure medicijnen, die maar voor een kleine groep gebruikers mogelijk meerwaarde hebben, blijkt de kans op onjuist gebruik vaak groot. De regels voor het verstrekken van deze middelen aan anderen worden ook aangescherpt.