Steun boeren komt los van productie

Bij de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), vorig jaar in Luxemburg, is de steun voor de boeren die nog gesubsidieerd worden losgekoppeld van de productie. Boeren ontvangen directe inkomenssteun (op basis van het bedrag dat ze in 2002 ontvingen) als ze voldoen aan eisen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en voedselkwaliteit.