Protesten in steden tegen het kabinet

Bij het hoofdkantoor van chemieconcern Akzo Nobel in Arnhem hebben zich vanmorgen enkele honderden actievoerders verzameld om te protesteren tegen het kabinetsbeleid. Samen met personeel van Rijkswaterstaat, een aantal banken en scholen en metaalwerknemers uit Nijmegen zouden de Akzo-werknemers vanmiddag in optocht naar het centrum van Arnhem lopen om deel te nemen aan een prinsjesdagmanifestatie van de vakcentrales FNV, CNV en MHP. De actievoerders zijn tegen de kabinetsingrepen in onder meer de WW, WAO, VUT en het prepensioen.

Ook in Utrecht, Den Haag en Eindhoven waren er vandaag acties. Daar werden onder meer alternatieve troonredes uitgesproken. In theater Vredenburg in Utrecht hadden zich vanmorgen rond 9 uur een kleine duizend mensen verzameld. In Eindhoven zouden demonstranten op een parkeerterrein in de buurt van het PSV-stadion gezamenlijk, bij wijze van protest, naar de troonrede gaan kijken. FNV Bondgenoten en de Algemene Onderwijsbond (AOb) hebben hun leden opgeroepen hetzelfde te doen in bedrijven en scholen. Een woordvoerder van FNV Bondgenoten zei vanmorgen nog geen inzicht te hebben in hoeveel bedrijven hieraan vanmiddag gehoor zou worden gegeven.

Gisteren is de demonstratie tegen het kabinetsbeleid in Rotterdam, waar behalve de voorzitters van de drie vakcentrales ook de fractieleiders van PvdA, SP en GroenLinks een korte toespraak hielden, met enkele incidenten geëindigd.

Actievoerende brandweerlieden drongen het stadhuis binnen en staken daar vuurwerk af. Door de forse rookontwikkeling moesten collega's van de brandweer ter plekke komen om de rook weg te blazen. Ambtenaren moesten het stadhuis tijdelijk verlaten. Ook op andere plekken in het centrum werd met vuurwerk gegooid. De politie voerde twee arrestaties uit op het Stadhuisplein wegens het gooien van blikjes bier.

De politie had vooraf maatregelen genomen, aldus een woordvoerder van de politie Rotterdam-Rijnmond. ,,We hebben niet het idee gehad dat de situatie zou exploderen'', zegt de woordvoerder.

Morgen protesteert de politie in het hele land tegen het beleid van het kabinet, zo maakten de vier landelijke politiebonden vanmorgen bekend. De grootste demonstratie vindt plaats in Den Haag. Daar zullen agenten van de stedelijke korpsen en van het Korps Landelijke Politiediensten vanaf 12 uur in een optocht vanaf het Centraal Station naar het Plein lopen.