Privacycollege kritiseert terreurplan

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) uit scherpe kritiek op de antiterrorismeplannen van het kabinet. De noodzaak ervan is niet aangetoond en ze missen onderbouwing.

Bovendien is er onvoldoende controle op naleving van de regels. Dat schrijft het CBP vandaag in een brief, als reactie op de antiterrorismebrief van de minister Donner (Justitie, CDA) en Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) anderhalve week geleden.

Het kabinet wil politie en justitie verdergaande bevoegdheden geven om potentiële terroristen aan te pakken. Wanneer de politie alleen een vermoeden heeft dat iemand zich bezighoudt met terroristische acties of die voorbereidt, mag die persoon al hinderlijk gevolgd worden, zijn telefoon mag getapt worden en de persoon kan in voorlopige hechtenis worden genomen om nader onderzoek te doen. Normaal kunnen deze dwangmiddelen alleen door justitie worden toegepast als er een serieuze verdenking tegen iemand is. In de tijd die de politie nodig heeft voor onderzoek, is er geen verplichting de relevante dossiers binnen de nu normale termijnen aan de advocaat ter beschikking te stellen.

Het CBP is vooral bezorgd over de plannen om meer informatie over burgers te gaan verzamelen, ook van burgers die niet verdacht zijn. Die gegevens zouden uitwisselbaar moeten zijn tussen de politie, justitie, de inlichtingendiensten en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. ,,Op deze manier lijkt informatie over veel onverdachte burgers terecht te komen in `politieregisters'.''

Het CBP vraagt zich af wie er toezicht gaat houden op deze vergaande vormen van informatievergaring en gegevensuitwisseling. ,,Het zou een ernstige tekortkoming zijn als het kabinet niet voorziet in adequate en structurele controle daarop.''

Volgens voorzitter J. Kohnstamm van het CBP is goede controle op dergelijke informatieverzameling noodzakelijk. ,,Als je gegevens van onverdachte burgers verzamelt moet er goed toezicht zijn op hoe dat gebeurt en gecontroleerd worden wie er van die gegevens gebruik kan maken. Is dat toezicht er niet, dan voeren wij de strijd tegen terrorisme met ondemocratische middelen.''Volgens het CBP komt de verruiming van de bevoegdheden die het kabinet voorstelt te vroeg. De nieuwe antiterrorismewetgeving is pas per 1 september dit jaar ingegaan en het kabinet had beter eerst kunnen afwachten wat de resultaten daarvan waren, alvorens nog meer maatregelen aan te kondigen, aldus het CBP.