Prepensioen vanaf 2006 niet meer collectief

Na de VUT houdt nu ook het prepensioen op te bestaan. Op 1 januari 2006 zijn deze collectieve regelingen alleen nog toegankelijk voor werknemers die een jaar eerder 57 jaar of ouder waren. De rest kan door het afsluiten van een levensloopregeling tot 12 procent van het bruto inkomen sparen om op een zelf te kiezen moment op te nemen. Het kabinet hoopt hiermee te stimuleren dat mensen het geld gebruiken voor zorg of studie en niet om eerder te stoppen met werken. Dat laatste is met de nieuwe regeling nog wel mogelijk.