Minder regels is fijn

Rob Hettema is directeur van openbare basisschool De Schakel in Oudelande. Hij is blij met het nieuwe kabinetsbeleid: minder ingewikkelde regels.

,,Veel nieuwe overheidsregels vallen ons nogal rauw op het dak. Deze school heeft maar 67 leerlingen, en toch krijg ik iedere dag tien centimeter aan post binnen. Ik sta verder ook gewoon voor de klas en fungeer als een soort manusje-van-alles. Als het klimrek kapot is, moet ik dat ook repareren. Veel van die regels zijn niet slecht bedoeld, maar het is soms moeilijk te zien dat ze er zijn voor de leraren en niet andersom.''

Het kabinet wil ook dat geld voor achterstandsleerlingen niet langer op basis van de etnische achtergrond wordt bepaald, maar alleen nog op grond van de echte achterstanden. Dat is gunstig voor De Schakel, denkt Hettema. ,,Wij hebben maar één allochtone leerling, een geadopteerd meisje. Tegelijkertijd zijn hier nogal wat Nederlandse kinderen met een taalachterstand. Soms komt het door het Zeeuwse dialect, schrijven ze bijvoorbeeld rieng in plaats van ring.''

    • Guus Valk