Minder geld voor biologisch boeren

Op stimulering van biologische landbouw wordt gekort. De uitgaven hiervoor dalen van 8,6 naar 6,7 miljoen euro. Het kabinet heeft als ambitie dat in 2010 tien procent van het landbouwareaal biologisch bebouwd wordt, maar de groei van de biologische landbouw stagneert sinds 2002.