Meer landbouwgeld voor Europees beleid

Het budget van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat met 61,2 miljoen euro omhoog. Het grootste deel van dit geld (50 miljoen) gaat naar de uitvoering van EU-beleid, waaronder de nieuwe mestwetgeving (15,8 miljoen), nieuwe verordeningen en de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De bijdrage voor destructie van dierenkadavers (15,4 miljoen) blijft in stand.