Meer bescherming voor consumenten

Het kabinet komt volgend jaar met een gedragscode die de concurrentie tussen overheidsinstellingen en particuliere bedrijven moet regelen. Er komt een publiekrechtelijke consumentenautoriteit, die de belangen van consumenten moet behartigen tegen inbreuken met een collectief karakter. Consumenten kunnen er eveneens terecht met vragen.