Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

WIE: C.P. Veerman (CDA)

WAT WIL HIJ? De boeren laten wennen aan het idee dat zij minder een beroep op financiële steun van de overheid kunnen doen. Regelgeving vereenvoudigen. De mestwetgeving in overeenstemming brengen met Europese regels.

HOE? Veerman, zelf akkerbouwer, laat de boeren geregeld weten dat zij meer op eigen benen moeten leren staan. Ook zullen ze de kosten van dierziektes in de toekomst zelf moeten dragen. Voor pleidooien van landbouworganisatie LTO voor financiële compensatie bij een tegenvallende oogst, zoals dit jaar, is Veerman niet ontvankelijk. Niet voor niets is de slagzin van de begroting voor 2005 `Van zorgen vóór naar zorgen dát'. ,,De overheid houdt geen kippen en teelt geen suikerbieten'', vindt Veerman. Boeren zijn in zijn opvatting ondernemers als alle andere. Ook moet het dierenwelzijn in heel Europa op een hoger niveau worden gebracht. Daarin heeft de consument zijn eigen verantwoordelijkheid. Als die dierenwelzijn echt zo belangrijk vindt, moet hij ervoor willen betalen. Verder weigert Veerman strengere regels aan de Nederlandse veehouders op te leggen dan in de rest van de EU. Ook krijgt het bedrijfsleven meer controletaken, onder meer op het gebied van kwaliteit en voedselveiligheid.

WAT IS ER AL GEBEURD? Nederland werd vorig jaar door het Europese Hof van Justitie gedwongen de nieuwe mestwetgeving in overeenstemming te brengen met de Europese regels. Dit betekent dat er minder mest op het land mag worden verspreid. De mest moet worden afgevoerd, wat boeren geld gaat kosten. CDA en VVD boden verzet. Naar aanleiding van de vogelpest organiseerde Veerman vorig jaar een serie openbare debatten over de intensieve veehouderij. De conclusie was dat de Nederlandse veehouders alleen kunnen overleven als ze hoge kwaliteit produceren. De concurrentieslag op de laagste kostprijs zullen ze verliezen van landen buiten de EU.