Invloed Europa op straf- en procesrecht

Justitie wil volgend jaar de nodige Europese regelgeving implementeren in het Nederlandse straf- en procesrecht. Daarbij gaat het ondermeer om de uitvoering van het Europees kaderbesluit inzake bevriezing van vermogensbestanddelen en bewijsstukken, het Europees kaderbesluit inzake confiscatie van bewijsstukken en een kaderbesluit inzake milieu- en strafrecht.