Gemeenten straks loket voor thuiszorg

In een aantal gemeenten wordt volgend jaar geëxperimenteerd met één loket voor welzijnsvoorzieningen, onder meer huishoudelijke hulp en verslavingszorg. De wet die dit straks overal mogelijk moet maken, de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), wordt nu voorbereid. Hij beoogt onder meer een groot deel van de hulp die op dit moment door vooral de thuiszorg wordt verleend (en uit de volksverzekering AWBZ wordt betaald) onder het regime van de gemeenten te brengen. In de WMO worden de huidige welzijnswet en die voor de gehandicaptenvoorzieningen opgenomen. Staatssecretaris Ross (Welzijn) wil zo het oorspronkelijke doel van de AWBZ in ere herstellen: een verzekering voor langdurig verblijf in inrichtingen en verpleeghuizen.