Geld voor cellen en openbaar ministerie

Justitie krijgt volgend jaar 83 miljoen euro, voornamelijk voor uitbreiding van de detentiecapaciteit. Het openbaar ministerie en de zittende magistratuur krijgen respectievelijk 3 miljoen euro en 4,5 miljoen euro om de extra zaken te verwerken die de politie volgend jaar moet aanbrengen. Voor de gefinancierde rechtsbijstand is ruim 16 miljoen euro extra beschikbaar.