FNV eist 1,25 procent meer loon in 2005

De vakcentrale FNV zal in de CAO-onderhandelingen maximaal een loonsverhoging vragen van 1,25 procent. Ook wil de FNV 1,75 procent meer voor extra's zoals prepensioen en kinderopvang.

De FNV-bonden hebben daarmee de totale onderhandelingsruimte vastgesteld op 3 procent. Dat heeft de vakcentrale gisteren bekendgemaakt.

Het kabinet had de werknemers juist opgeroepen geen loonstijging te eisen omdat een stijging van de loonkosten het aarzelend economisch herstel in gevaar zou brengen. CAO-coördinator van de FNV, Agnes Jongerius, vindt de looneis ,,verantwoordelijk'' en benadrukte dat behoud van werkgelegenheid ook voor de vakbeweging belangrijk is. De vakbeweging baseert haar eis op de verwachte inflatie en de groei van de arbeidsproductiviteit en de productie. ,,Bovendien leidt een hoger loon in ieder geval tot hogere consumptie'', zei FNV-voorzitter Lodewijk de Waal gisteren.

Volgens Jongerius hadden de acties tegen het kabinet geen invloed op de hoogte van de looneis. ,,Hoeveel zelfbeheersing het ook kost, we laten ons niet provoceren door dit kabinet'', zei Jongerius. ,,Je kan je voorstellen dat wij in tijden van actie een paar procentpuntjes meer eisen. Maar wij hechten aan werkgelegenheid en laten de lonen niet te sterk stijgen.''

Werkgeversorganisatie AWVN, die ondernemingen en bedrijfstakken bijstaat in CAO-onderhandelingen, denkt dat de looneis het economisch herstel zal schaden. Directeur arbeidsvoorwaarden van AWVN, Hans van der Steen: ,,Ik vraag me af waar de vakbeweging het idee vandaan haalt dat er ruimte is voor 3 procent groei in Nederland.'' Volgens Van der Steen zeggen de macro-economische cijfers waar de vakbeweging zich op baseert niets over de daadwerkelijke groei bij bedrijven en bedrijfstakken. Bovendien is hij teleurgesteld over het ,,ouderwetse'' karakter van de looneis. ,,De vakbeweging legt zich vast op vaste elementen als loonsverhoging en reparatie van het kabinetsbeleid. Je moet juist per bedrijf of bedrijfstak kijken hoe je de productiviteit moet vergroten.''

Vakcentrale CNV heeft zijn looneis uitgesteld. Het CNV wil afwachten of na de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer de kabinetsplannen nog wijzigen, over bijvoorbeeld de WAO en het prepensioen, om daarop hun compensatie-eisen aan te passen.

Met de looneis negeert de FNV het kabinetsbesluit van deze zomer om loonstijgingen in CAO's niet algemeen verbindend te verklaren. De vakbeweging kondigde gisteren aan juridische actie te zullen ondernemen tegen dat besluit van minister De Geus.