Financiën

WIE: G. Zalm (VVD)

WAT WIL HIJ? Gezonde overheidsfinanciën, een economische groei die boven het Europees gemiddelde ligt, een betere financiële dienstverlening, verlaging van de administratieve lasten en versterking van de kwaliteit van ondernemersbestuur.

HOE? Om de overheidsfinanciën te saneren bezuinigt Zalm dit jaar voor 2,5 miljard euro bovenop de afspraken uit het regeerakkoord. Het tekort op de begroting blijft, dankzij de bezuinigingen, met 2,6 procent ruim onder de door Brussel gestelde grens van 3 procent. De lokale overheden, die dit jaar voor een groot deel bijdroegen aan het tekort, worden aan banden gelegd. Door de arbeidsproductiviteit te verbeteren denkt Zalm dat de economie weer harder kan groeien.

Dit najaar zal het kabinet het nieuwe begrotingsbeleid (van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording, VBTB) evalueren. Deze tegenhanger van prinsjesdag (op de derde woensdag in mei) komt niet echt van de grond, ondanks, of misschien wel dankzij de enorme stapels papier die departementen en Rekenkamer eraan wijden.

Per 1 januari 2005 zal de code-Tabaksblat (voor goed ondernemerschap) in een wet verankerd worden. Aandeelhouders krijgen meer macht over zogenoemde beschermingsconstructies van bedrijven, zodat zij die kunnen ontmantelen om overnames makkelijker te maken. Op fiscaal terrein wil staatssecretaris Wijn (CDA) volgend jaar de vennootschapsbelasting verlagen van 34,5 procent nu naar 31,5 procent.

WAT IS ER AL GEBEURD? De lasten voor het bedrijfsleven zijn in april 2004 in kaart gebracht en er is direct voor 3 miljard euro in geschrapt (een reductie van 18 procent). Verder zijn bij de Tweede Kamer inmiddels wetsvoorstellen ingediend om onafhankelijk toezicht door de Autoriteit Financiële Markten op de accountants en de financiële verslaggeving te garanderen. Het begrotingstekort daalde dit jaar van 3,2 naar 2,9 procent.