Evaluatie bestel politie

J. Leemhuis-Stout, oud-commissaris van de koningin van de provincie Zuid-Holland, is de voorzitter van een stuurgroep die het Nederlandse politiebestel moet evalueren. Die evaluatie moet uitwijzen hoe de politie functioneert en of het noodzakelijk is om het politiebestel verder te centraliseren. De ministers Donner (Justitie, CDA) en Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) hebben de stuurgroep gisteren ingesteld.

Vorig jaar september kondigde minister Remkes de evaluatie al aan, tegelijkertijd met een pakket maatregelen voor centrale aansturing van de politie. De evaluatie moet voor juli 2005 zijn afgerond en moet onder meer antwoord geven op de vraag of de 25 regionale korpsen en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) in hun huidige omvang moeten blijven bestaan.

Remkes kondigde eerder al aan dat de evaluatie moet leiden tot een open discussie over nieuwe scenario's voor het Nederlandse politiebestel. Donner bepleitte afgelopen juli een centralisering van onderdelen van het politiebestel om slagvaardiger te kunnen optreden tegen terreurdreigingen. Om de onafhankelijkheid en afstand te garanderen op dit gevoelige en complexe dossier, hebben de leden van de stuurgroep geen betrokkenheid (meer) bij het politie- of departementale veld. Zelfs de ambtelijke ondersteuning komt niet van een van de ministeries, maar van een projectbureau.

Leemhuis-Stout trad vijf jaar geleden af als commissaris van de koningin in Zuid-Holland in verband met de zogenoemde Ceteco-affaire, waarbij bankieren door de provincie had geleid tot een miljoenenstrop. Zij stapte op nadat ze een politieke afweging had gemaakt over haar functioneren in deze affaire.

Vorig jaar kreeg mevrouw Stout een koninklijke onderscheiding. Ze werd officier in de Orde van Oranje-Nassau. Volgens minister Remkes was dat terecht. Er was volgens de minister geen enkele reden om te twijfelen aan haar integriteit wegens haar betrokkenheid bij de Ceteco-affaire. Ze kreeg volgens minister Remkes de onderscheiding wegens haar ,,brede maatschappelijke verdiensten''.