EU mag geen panacee zijn voor Turkse problemen 2

Dat een vergrijzend Europa Turkse immigranten nodig heeft, is een absurde economische stelling. In plaats van economisch voordeel zorgen laag opgeleide Anatoliërs voor hoge sociale kosten. Men kan niet eenvoudig redeneren: meer mensen, meer productie. De apparatsjiks lijken echter niet werkelijk geïnteresseerd in economie. Volgens de multiculturele mantra's moet Europa verrijkt worden door de historische christelijke naties te overspoelen en te ontbinden.

Het is belachelijk te suggereren dat het secularisme, opgedrongen door het leger, in Turkije diepgeworteld is. In ieder geval niet dieper dan in Iran voor 1979. De afhankelijkheid van het leger bleek in 1997. In een werkelijk democratisch Turkije, een sine qua non voor het lidmaatschap van de EU, blijft weinig over van het seculiere Turkije.

Ook geopolitiek is het lidmaatschap van Turkije rampzalig, aangezien de Unie dan grenst aan bekende terroristenstaten. Voor de veiligheid van Europa en een alternatieve route tot de Kaspische olievelden zou een toenadering tot Rusland veel logischer zijn. De Turkse loyaliteit aan de gedateerde NAVO wordt slechts in stand gehouden door goedkope Amerikaanse wapenleveranties. Van het Westen willen ze alleen de vruchten, niet de cultuur, en in de Irak-oorlog bleek de Turkse volksvertegenwoordiging zich meer verbonden te voelen met de islamitische wereld.

    • V. Cruysberg