Ervaringsplekken tegen jeugdwerkloosheid

Aan het eind van 2007 wil het kabinet dat er 40.000 jeugdbanen zijn gecreëerd. Daarin moeten jongeren werkervaring op kunnen doen. De `taskforce jeugdwerkloosheid' die hiervoor verantwoordelijk is heeft in de eerste helft van 2004 al voor 3.500 van dit soort banen gezorgd. Door deze en andere maatregelen – zoals het voorkomen dat jongeren zonder diploma hun school verlaten – hoopt het kabinet dat de jeugdwerkloosheid in deze kabinetsperiode niet hoger uitvalt dan het dubbele van het algemene werkloosheidspercentage. Binnen de definitie van jeugdwerkloosheid vallen werklozen tuseen de 15 en 22 jaar.