Een loket voor meerdere regelingen arbeidsmarkt

Het kabinet gaat op verschillende terreinen snijden in de regelgeving. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid pakt de bureaucratie vooral aan door meerdere regelingen onder één loket te brengen. Zo is het streven om buitenlandse `kenniswerkers' per 1 oktober geen aparte werkvergunning meer te verlenen. Via één loket, één procedure en één vergunning kunnen ze aan de slag. Voor Nederlanders moet het makkelijker worden werk te vinden door het samenbrengen van CWI, UWV en gemeentelijke balies. Tot slot zijn met de invoering van de Wet arbeid en zorg dit jaar alle verlofregelingen onder één noemer verzameld. Ook verdwijnt `een aanzienlijke hoeveelheid regels' uit de Arbo-wetgeving.