Economische Zaken

WIE: L.J. Brinkhorst (D66)

WAT WIL HIJ? Nederland economisch sterker en innovatiever maken. De energiebedrijven splitsen in netwerkbedrijven en leveringsbedrijven. De postmarkt verder liberaliseren.

HOE? De huidige stand van de welvaart is geen vanzelfsprekendheid. Daarom draagt Brinkhorst uit dat alle Nederlanders langer, harder en slimmer zullen moeten werken. Om dit te bereiken vindt de minister van EZ dat hij moet `interveniëren' op het terrein van zijn collega's. Of het nu gaat om verblijfsvergunningen voor buitenlandse `kenniswerkers' (Justitie) of om het prepensioen (Sociale Zaken): Brinkhorst denkt hardop mee.

In navolging van de elektriciteitsbeurs APX komt er per 1 januari ook een `gasbeurs'. Deze moet meer concurrentie in de gasmarkt brengen; die concurrentie ontbreekt nu vrijwel door het enorme marktaandeel van de Gasunie. In september stuurt Brinkhorst een analyse van de internationale postmarkt naar de Kamer. Op basis daarvan wordt besloten hoe en wanneer de markt voor de kleine postpakketten wordt vrijgegeven.

WAT IS ER AL GEBEURD? Brinkhorst heeft dit jaar de liberalisering van de energiesector afgerond. De gevreesde administratieve chaos bij de uitwisseling van klantgegevens is uitgebleven, maar tot nu toe is dan ook maar zo'n 4 procent van de huishoudens veranderd van energieleverancier. Eind maart maakte Brinkhorst zijn voornemen bekend om de energiebedrijven op te splitsen in leveringsbedrijven, die vervolgens geprivatiseerd kunnen worden, en netwerkbedrijven, die in handen van de overheid blijven. Een ruime Kamermeerderheid steunt de plannen, maar sommige grote provincies, aandeelhouders van de bedrijven, zijn nog tegen. De bevoegdheden van de Nederlandse Mededingingsautoriteit zijn het afgelopen jaar vergroot. De boetes die de kartelwaakhond mag uitdelen zijn verhoogd van 4.500 euro naar 450.000 euro.