Dwang goed voor vrouwen

Betül Darici (32) vindt het een goede zaak dat het kabinet allochtone vrouwen verplicht laat inburgeren.

,,Geen enkele buitenlander zal het publiekelijk toegeven, maar het verplichtende karakter van het nieuwe integratiebeleid is in het belang van allochtone vrouwen'', zegt Darici. ,,Ze worden nu gedwongen zich te ontwikkelen en naar buiten te gaan.'' Negen jaar woont ze zelf in Nederland. Ze kwam totaal onvoorbereid naar Nederland, ging op Nederlandse les, maar stopte toen ze na enkele maanden zwanger werd. Dat had ze anders moeten doen, vindt ze nu. ,,Elke huwelijksbruid zou eerst twee jaar de tijd moeten nemen om Nederlands te leren.'' Vanaf volgend jaar moeten bruiden al in het land van herkomst zo'n 500 woorden Nederlands leren. En in Nederland moeten ze binnen vijf jaar een inburgeringsexamen halen. Wie al binnen drie jaar het examen haalt, krijgt een deel van het lesgeld (duizenden euro's) terug. ,,Dat is een prima stok achter de deur. Mannen zullen de vrouwen aansporen zodat ze het geld terugkrijgen.''

    • Froukje Santing