Discussie afsplitsen van energienetten

De discussie over de opdeling van de energiebedrijven in leverings- en netwerkbedrijven heeft tot veel discussie geleid, en die is voorlopig nog niet afgelopen. De benodigde wetgeving zal Brinkhorst dit jaar naar de Kamer sturen, maar voordat er kan worden gesplitst, moeten eerst nog grote aandeelhouders als Noord-Brabant (Essent) en Gelderland (Nuon) worden overtuigd. De Gelderse Staten spraken zich vorige week opnieuw uit tegen splitsing.