Defensie

WIE: H.G.J. Kamp (VVD)

WAT WIL HIJ? Voortzetting van zijn vorig jaar ingezette beleid. Dat wil zeggen: een afgeslankte, maar doelmatiger krijgsmacht, die in staat is een goede bijdrage te leveren aan de internationale vrede en veiligheid.

HOE? Door alle bezuinigingen en reorganisaties kraakt en piept het ministerie volgens deskundigen in al zijn voegen. Desondanks kondigt de minister enkele accentverschuivingen aan in zijn begroting voor het komende jaar. Die raken de inzet van Nederlandse troepen bij internationale crises, tegenwoordig de core business van de krijgsmacht. Zo wil Kamp meer aandacht schenken aan de Nederlandse bijdrage aan de snelle reactiemacht (NRF), die de NAVO bezig is op te zetten. Nederland draagt hieraan onder meer een fregat, een mijnenjager, een Patriot-eenheid en twaalf F-16-gevechtsvliegtuigen bij. Daarnaast wil Kamp, nu nog voorzitter van de Raad van EU-Defensieministers, meer werk maken van de Europese defensie, die in de schaduw van de NAVO steeds meer vorm begint aan te nemen. Nederland neemt onder meer deel aan twee battle groups, eenheden van 1.500 man elk, die binnen een week te hulp kunnen schieten in een crisishaard waar ook ter wereld.

WAT IS ER AL GEBEURD? Kamp vormt de krijgsmacht drastisch om en moet per jaar ruim 300 miljoen euro bezuinigen. Hij wil een kwalitatief sterke krijgsmacht handhaven met het beste materieel. Belangrijke bases van de landmacht (Seedorf), de luchtmacht (Twenthe) en de marine (Valkenburg) worden gesloten. De Tweede Kamer wist alleen Valkenburg een jaar langer open te houden. Liefst 11.700 functies verdwijnen in de huidige kabinetsperiode. Intussen gooit Kamp de structuur van het ministerie om. De staven van de krijgsmachtdelen worden in elkaar geschoven. Meer dan vroeger komen alle lijnen samen bij de onlangs aangetreden chef-defensiestaf Dick Berlijn. De afzonderlijke bevelhebbers van landmacht, luchtmacht en marine verdwijnen in 2006.