Communicatietoets voor ambtenaren

Al in de eerste fases van beleidsvorming moeten ambtenaren nadenken over de manier waarop plannen `naar de burger worden gecommuniceerd' – de zogenoemde communicatietoets, aldus de begroting Algemene Zaken 2005. De invoering van deze toets is een vervolmaking van de in 2004 ingevoerde richtlijn waarbij de overheid al mag `communiceren' over beleid dat nog niet door de Tweede Kamer is aanvaard. De Rijksoverheid staat zichzelf deze `communicatie' toe wanneer een onderwerp leidt tot breed maatschappelijk debat, of als door het ontbreken van voorlichting de invoeringsdatum van een maatregel of een plan in gevaar kan komen.