Commentaar moet duidelijk zijn over Irak 1

Zelden is door deze krant op 18 september zo in-en-uit geredeneerd als in het hoofdartikel `Annans gelijk en de toekomst van Irak'.

De manier waarop de VS ten strijde trokken, preventief en eenzijdig, was omstreden, maar werd ondersteund door resolutie 1441 van de VN-Veiligheidsraad, waarin slechts gedreigd werd met ,,ernstige gevolgen'' (zoals oorlog), die in een tweede resolutie verduidelijkt hadden moeten worden. Het uitblijven van deze tweede resolutie werd `laakbaar' geacht, vooral omdat drie van de permanente leden van de Veiligheidsraad, Frankrijk, Rusland en China, expliciet hadden laten weten dat `1441' ieder automatisme over het gebruik van geweld uitsloot. Wat was nu laakbaar: het feit dat de VS c.s. (waaronder Nederland, met zijn politieke steun), zonder een tweede resolutie de oorlog begonnen, of dat die drie genoemde permanente leden – naar achteraf is gebleken: met reden – toen `tegen' die tweede resolutie waren?

In het geval van Irak was geen sprake van onmiddellijk gevaar, stelt het artikel, terecht, in zijn afwegingen met betrekking tot preventieve oorlogvoering. Washington, Londen en ook Den Haag, blijven echter van mening dat `1441',in combinatie met eerdere Irak-resoluties, voldoende grond boden om Irak aan te vallen. Echter, Saddam beschikte niet over massavernietigingswapens, wat door de VN-wapeninspecteurs – die meer tijd vroegen voor hun onderzoek – toen voorlopig, en inmiddels definitief, is bevestigd.

Volgens deze krant is het enerzijds nodig dat het debat over preventieve oorlogvoering wordt heropend, maar acht, anderzijds, de timing van Annans opmerking ongelukkig: dat haalt alleen maar oude wonden open, terwijl de verslechterende veiligheidssituatie in Irak alle aandacht opeisen. Daar tegenover kan worden gesteld dat die verslechterende veiligheidssituatie zich niet tot Irak beperkt maar inmiddels wereldwijd geldt, dat een en ander mede te wijten is aan die `illegale' oorlog, en dat Washington ondertussen de messen slijpt tegen Iran en Syrië, waarvoor zij weer tracht instemming van de Veiligheidsraad te verwerven.

    • Kapitein ter Zee B.D
    • J.J.W. van Waning