Coalitie: niet bezuinigen op onderwijs

De coalitiefracties in de Tweede Kamer (CDA, VVD en D66) willen de vandaag gepresenteerde miljoenennota op een aantal punten aanpassen. Het gaat om het schrappen van bezuinigingen op onderwijs, het grijze kenteken en VUT en prepensioen.

Dit blijkt uit de eerste reacties van de fracties op de miljoenennota. Het CDA wil werknemers vanaf 55 jaar recht laten houden op prepensioen of VUT-regelingen. Het kabinet wil de overgangsregeling laten ingaan voor werknemers die op 1 januari 2005 57 jaar of ouder zijn. Met deze maatregelen wil de CDA-fractie tegemoetkomen aan de kritiek uit de samenleving op het sociale gezicht van het kabinet.

De VVD en D66 willen af van de voorziene bezuinigingen in het onderwijs. Het kabinet wil 100 miljoen extra bezuinigen. VVD en D66 willen in elk geval af van de verhoging van het collegegeld en van de korting op het onderwijsachterstandenbeleid. D66 noemt de bezuinigingen op het onderwijs die het kabinet voorstelt ,,niet acceptabel''. D66 verzet zich ook tegen de plannen om studeren moeilijker te maken voor 30-plussers en voor studenten van buiten de EU.

De VVD is tegen de plannen om het grijze kenteken te schrappen. Fractievoorzitter Van Aartsen stelt dat het afschaffen van het grijze kenteken ,,het weefsel van de samenleving raakt: het midden- en kleinbedrijf''. Hij vindt deze maatregel daarom ,,niet aanvaardbaar''. De VVD vindt tevens dat er meer in veiligheid geïnvesteerd moet worden. Net als vorig jaar heeft Van Aartsen een motie voor de algemene politieke beschouwingen in voorbereiding om te pleiten voor meer agenten.

De LPF keurt de bezuinigingen van het kabinet af, zo blijkt uit een eerste reactie. De LPF wil dat met name AOW'ers zonder aanvullend pensioen, chronisch zieken en gehandicapten buiten de bezuinigingen worden gehouden. In plaats daarvan moet veel meer worden gesneden in de bureaucratie. Zo wil de LPF een ambtenarenstop voor de rijksoverheid, geen belastingverhogingen en besparingen in de zorg op het gebied van bureaucratie en logistiek en de zorg van meer dan 1 miljard.

GroenLinks presenteerde vandaag als vierde partij een tegenbegroting. Daarin investeert zij zeven miljard meer dan het kabinet. Het begrotingstekort loopt op tot 2,8 procent, tegen 2,6 bij het kabinet. GroenLinks zegt 50.000 banen meer te scheppen dan het kabinet.

Eerder presenteerden PvdA, SP en ChristenUnie tegenbegrotingen waarin zij afstand nemen van het kabinetsbeleid.