Buitenlandse Zaken

WIE: B.R. Bot (CDA)

WAT WIL HIJ? Een veilige, rechtvaardige en vreedzame wereld zonder armoede. Bot hoopt dit ideaal, samen met zijn collega Van Ardenne, te verwezenlijken door middel van een effectief multilateralisme.

HOE? De eerste begroting van Bernard Bot, die eind vorig jaar aantrad als opvolger van Jaap de Hoop Scheffer, is 40 procent dunner dan die van zijn voorganger. Dat wil niet zeggen dat Bot minder ambitieus is, maar dat hij zijn beleidsdoelstellingen pregnanter formuleert. Bot hamert op een geïntegreerde aanpak van internationale problemen. De heldere scheiding tussen ontwikkelingssamenwerking en de rest is door dit streven vervaagd. Daardoor is moeilijker vast te stellen tot waar Bots bemoeienis zich uitstrekt en waar die van Van Ardenne begint.

Voor een klein land als Nederland is een effectieve multilaterale samenwerking van het grootste belang, stelt de begroting. De tijd is volgens de ministers rijp voor ingrijpende hervormingen van de Verenigde Naties. Duidelijker moet onder meer worden wanneer de internationale gemeenschap handelend optreedt bij genocide of ernstige schendingen van de mensenrechten. Wrang is dat Bot, met zijn grote Brusselse ervaring, het komende jaar een minder prominente rol zal vervullen in de Europese Unie. Het Nederlandse EU-voorzitterschap stopt immers per 31 december. Wat rest voor Bot is het in goede banen leiden van het referendum over de Europese grondwet.

WAT IS ER AL GEBEURD? Bots eerste jaar als minister is naar het zich laat aanzien meteen het interessantste. Samen met premier Balkenende wist hij in juni de enerverende onderhandelingen over een Europese grondwet op een voor Nederland bevredigende manier af te sluiten. Nu is Bot een half jaar voorzitter van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken, wat hij tot dusverre zonder kleerscheuren heeft doorstaan. Ook de hachelijke Nederlandse missies in Irak en Afghanistan hebben de ervaren diplomaat Bot nog niet in politieke problemen gebracht.