Bot pleit voor multilateralisme

Minister Bot (Buitenlandse Zaken) houdt vandaag in de jaarlijkse toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het multilateralisme, ,,een op regels gebaseerde internationale orde'' en hervorming van de VN.

Blijkens de tekst van de rede, die Bot uitspreekt als roulerend voorzitter van de Europese Unie, noemt hij de EU ,,een voorbeeld van multilateralisme in werking''. ,,Botsende belangen en uiteenlopende belangen bestaan nog steeds binnen de EU, zoals overal. Maar conflicten worden opgelost binnen het raamwerk van gemeenschappelijke instituties en bindende regels. Multilateralisme werkt'', zegt Bot.

,,De enige weg vooruit is collectieve actie'' om ,,grensoverschrijdende bedreigingen'' als klimaatverandering, aids en terrorisme aan te pakken. ,,In een wereld van mondiale bedreigingen, mondiale markten en mondiale media hangen onze veiligheid en welvaart steeds meer af van een effectief multilateraal systeem'', aldus Bot. En verder: ,,De zoektocht naar een sterke, op regels gebaseerde internationale gemeenschap is noodzakelijker dan ooit'' met de ,,unieke'' VN als kern.

Hervorming van de VN is een ,,hoge prioriteit'' voor de EU, zegt de minister. De inspanningen hiervoor, die in gang zijn gezet door VN-chef Annan, moeten worden ,,geïntensiveerd en vergroot''. De EU kijkt daarbij vooral uit naar een aanstaand rapport van een gezaghebbende VN-commissie over hervorming van onder meer de VN-Veiligheidsraad en Annans aanbevelingen daarover. En volgend jaar buigt de Algemene Vergadering zich op het niveau van staats- en regeringsleiders over de vooruitgang bij de doelen van de VN Millennium Verklaring, zoals voor vrede en veiligheid, armoede en duurzame ontwikkeling.

Volgens Nederlandse diplomaten richt Bot zich met zijn pleidooi niet alleen op de Verenigde Staten, die onder president Bush vaker unilateraal optreden, maar ,,ook op andere grote spelers'' zoals Rusland en de EU. Bot roept op tot meer samenwerking op een reeks terreinen: van de bestrijding van armoede waarvan de strijd tegen aids een ,,integraal onderdeel'' moet zijn, tot de voorkoming van verspreiding van massavernietigingswapens en de aanpak van terrorisme, die niet ,,als een excuus mag worden gebruikt om de mensenrechten met voeten te treden''.