Bij UWV weer duizenden banen weg

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, UWV, schrapt ongeveer 3.000 arbeidsplaatsen. De instantie sluit daarbij gedwongen ontslagen niet uit.

Een woordvoerster van UWV kon vanochtend niets zeggen over de termijn waarop de arbeidsplaatsen verdwijnen, wel dat de op te heffen plaatsen ,,over het hele land verspreid zullen zijn''. Met de sanering van 6.300 banen tussen nu en 2008 die de organisatie vorig jaar al aankondigde, komt deze maatregel neer op een halvering van het personeelsbestand.

De forse ingreep was volgens UWV niet te voorspellen. Toen de organisatie anderhalf jaar geleden meer mensen aannam, maakte ze een planning met het oog op de eigen veranderingen; de besturingsstructuur zou worden aangepakt en de regionale indeling moest veranderen. ,,Door de nieuwe complexe wetgeving'' komen de eigen veranderingen in de verdrukking. Voorlopig worden ze uitgesteld, omdat ze niet te combineren zijn met de wettelijke veranderingen waar UWV voor staat.

Niet alleen zal de invoering van de nieuwe wet- en regelgeving stevig ingrijpen in de organisatiestructuur. Ook de verwachte en in gang gezette daling van het aantal nieuwe WAO'ers en de uitstroom van mensen uit WW en WAO zal de nodige banen kosten. In lijn met het kabinetsbeleid is het de taak van UWV om het aantal uitkeringsgerechtigden omlaag te brengen. Daarnaast moet de instantie, die in 2002 uitstond uit een fusie van vijf uitvoerders van WAO en WW, efficiënter gaan werken. Mede door deze grotere efficiëntie verdwijnen er nu nog meer banen dan eerder gepland.

Bij de divisie Arbeidsgeschiktheid verdwijnen zo'n 2.000 banen, de overige 1.000 zullen bij de divisie WW gevonden worden. Met de aankondiging van de banensanering speelt UWV al in op de plaatsen die zullen verdwijnen na de grootscheepse herkeuringen van huidige WAO'ers. Vanaf oktober tot juni 2007 verzorgt de instantie de herkeuring van bijna een half miljoen mensen. De organisatie hoopt dit met de eigen mensen te kunnen doen. Wie na deze keuring volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard, hoeft nooit meer gekeurd te worden.

De uitkeringsorganisatie kreeg het afgelopen jaar volop kritiek. Eerst was er de verbouwing die alle budgetten te buiten ging. Ook hadden de sociale partners forse kritiek op het functioneren van de organisatie.