Belangenclubs kritisch over bezuinigingen

De kabinetsplannen voor 2005 stuiten niet alleen op verzet van de vakbonden, maar ook de belangrijkste werkgeversorganisaties hebben kritiek op het kabinetsbeleid.

VNO/NCW steunt weliswaar in grote lijnen de aanpak van het kabinet, maar de organisatie koestert twijfels over ,,de maatvoering''. Zo pleit VNO/NCW voor een langere overgangsperiode voor de beperking van het prepensioen. ,,Mensen die zeer lang hebben gewerkt moeten voor hun 65ste met pensioen kunnen'', aldus VNO/NCW. MKB Nederland, de organisatie van het midden- en kleinbedrijf, deelt de zorg over de maatvoering. MKB vreest bovendien dat het kabinet met zijn bezuinigingsijver het aarzelend economisch herstel smoort.

De landelijke artsenorganisatie KNMG is wel enthousiast over het nieuwe zorgstelsel. De artsen willen net als het kabinet meer doelmatigheid in de zorgsector, met meer eigen verantwoordelijkheid van de patiënt en meer inzicht in prestaties van hulpverleners. De KNMG vindt een eigen bijdrageregeling in de vorm van een no claim acceptabel.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt dat de bezuinigingen op het lokaal bestuur en de aantasting van het recht om eigen belastingen te heffen de dienstverlening aan de burger bedreigen. Gemeenten worden toch al gedwongen tot forse bezuinigingen wegens een door het rijk opgelegde korting van 475 miljoen euro, aldus de VNG. Ook kunnen de gemeentelijke lasten vanaf 2006 maar beperkt verhoogd worden als gevolg van kabinetsplannen de onroerendezaakbelasting deels af te schaffen. Gemeenten dreigen verder in problemen te komen door de achteruitgang in koopkracht van de minima. Dan zullen de gemeenten vaker moeten bijspringen.

De vereniging van universiteiten (VSNU) meent dat het kabinet hard bezig is een van de belangrijkste doelstellingen, het bevorderen van de kenniseconomie, onderuit te halen. De bezuinigingen op het hoger onderwijs 100 euro meer collegegeld, stopzetten van de bekostiging voor dertigplussers en niet-EU-studenten zullen volgens voorzitter E. d'Hondt tot lagere instroom en hogere uitval van studenten leiden. Ook de studentenorganisaties keuren de bezuinigingen af. Organisaties in het basis- en voortgezet onderwijs zijn woedend over het voornemen van het kabinet om honderd miljoen euro te bezuinigen op het gemeentelijk budget om onderwijsachterstanden te bestrijden. De wethouders van de vier grote steden hebben minister Van der Hoeven (Onderwijs) opgeroepen deze bezuiniging in te trekken.