Analyse postmarkten voor nieuwe Postwet

De Tweede Kamer heeft Brinkhorst de opdracht gegeven met een analyse van de postmarkten van omringende landen te komen. Op basis van die informatie wil de Kamer duidelijkheid krijgen over het soort postmarkt dat na volledige liberalisering (nu is de markt voor poststukken tot 100 gram nog niet vrij) ontstaat, en wat de concurrentiepositie van TPG is ten opzichte van buitenlandse concurrenten. Een meerderheid van de Kamer wil liberalisering laten afhangen van de openstelling van met name de Franse en de Duitse postmarkt.