Ambtenarensalarissen worden bevroren

Het minimumloon, de uitkeringen en de lonen van ambtenaren worden over 2004 en 2005 bevroren. Daarbij worden loonsverhogingen in CAO's tot eind 2005 niet algemeen verbindend verklaard. Dat acht het kabinet ,,van essentieel belang voor herstel van de economie''. Dit streven naar loonmatiging heeft onvermijdelijk tot gevolg dat de koopkrachtontwikkeling rigoureus verschilt van de vier voorgaande jaren. Waar deze voor de periode 2000 tot 2004 nog toenam van 1,75 procent voor vermogende AOW'ers tot 11,5 procent voor alleenstaande minima met kind, is dit jaar sprake van een daling tot maximaal 1,75 procent.