Algemene Zaken

WIE: J.P. Balkenende (CDA)

WAT WIL HIJ? De eenheid van regeringsbeleid bevorderen en de communicatie daarover. Verder praten over het herstel van waarden en normen, de Europese grondwet laten goedkeuren, kenniseconomie stimuleren.

HOE? In zijn hoedanigheid van minister-president is Balkenende niet alleen verantwoordelijk voor de coördinatie van het regeringsbeleid, maar ook voor de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Die krijgt komend jaar een grotere rol in de coördinatie van de voorlichting van verschillende overheidsdiensten. Balkenende wil zo naast eenheid van beleid ook ,,eenheid van beeldvorming'' bereiken. Om de kenniseconomie te stimuleren rekent de premier op de praktische toepassing van ideeën uit het Innovatieplatform, waarvan hij voorzitter is.

Na dit jaar veel aandacht te hebben gegeven aan het voorzitterschap van de Europese raad van ministers, wil Balkenende in 2005 internationaal actief blijven. Zo gaat hij aandacht besteden aan het onderwerp `effectief multilateralisme' en aan de goedkeuring van het grondwettelijk verdrag van de Europese Unie. Daarover heeft, mogelijk in 2005, een nationaal referendum plaats.

Een nieuwe prioriteit voor de premier is volgend jaar een studie naar zijn eigen rol en positie. In het regeerakkoord hebben de coalitiepartners afgesproken te onderzoeken hoe die positie en de democratische legitimiteit van de minister-president kunnen worden versterkt. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de gekozen minister-president.

WAT IS ER AL GEBEURD? Het offensief om waarden en normen in de samenleving te herstellen is in volle gang. Zo kwam er de website www.zestienmiljoenmensen.nl waarmee de RVD voorbeelden van goed gedrag verspreidt. De premier begon in 2004 gesprekken met kerken, bedrijfsleven en burgemeesters over hun rol in het overbrengen van waarden en normen. Balkenende organiseerde een congres over Europese waarden.