Actieplan voor veilig ondernemen

In samenwerking met VNO-NCW, MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars komt staatssecretaris Van Gennip met een Actieplan Veilig Ondernemen. Doelstelling is een vermindering van de criminaliteit in 2008 met 20 procent. Het Actieprogramma Internationaal Ondernemen moet de exportpositie van het Nederlandse bedrijfsleven versterken.