ABP: prepensioen zelf regelen 30 pct duurder

Als een werknemer zijn prepensioen zelf moet regelen bij een bank of verzekeraar, wordt dat 30 procent duurder bij de huidige plannen van het kabinet. Dat heeft het pensioenfonds ABP gisteren laten weten. Het ABP gaat de komende weken de leden van ondernemingsraden en vakbonden wijzen op de negatieve gevolgen van de kabinetsplannen voor VUT en prepensioen.

Volgens bestuursvoorzitter J. Neervens kunnen werknemers ,,er niet meer blind op vertrouwen dat het met hun pensioen in de toekomst wel goed zit''. Hij is verbijsterd over de kabinetsplannen om prepensioen onmogelijk te maken.

Neervens vreest grote problemen in sectoren met zware beroepen. Maar daar blijft het volgens hem niet bij. De doodsteek voor het prepensioen is volgens hem pas het begin: ,,Er is een geheime agenda om uiteindelijk het unieke van het Nederlandse pensioenstelsel te vernietigen.'' Inmiddels is hij ervan overtuigd dat het kabinet in het afgelopen jaar doelbewust niet gewerkt heeft aan een prepensioencompromis. ,,In de onderhandelingen met werkgevers en bonden werd duidelijk dat het kabinet niet wilde dat er creatieve oplossingen zouden komen voor prepensioen en de toekomstige vergrijzingsproblemen.''

Ook zorgpensioenfonds PGGM keert zich tegen de kabinetsplannen. PGGM vindt dat de plannen de lager betaalden en mensen met zware beroepen in zorg en welzijn te weinig mogelijkheden bieden om eerder te stoppen met werken. Eerder deze maand presenteerde het pensioenfonds eigen plannen aan de Tweede Kamer.

PGGM wil dat werknemers in de zorgsector zelf de keuze krijgen al dan niet voor hun 65ste te stoppen met werken. Het fonds pleit voor aanpassing van de fiscale wetgeving zodat deelnemers over een groter salarisdeel meer pensioen kunnen opbouwen.