50 miljoen extra voor veiligheid op scholen

Na een jaar waarin voor het eerst een leraar op school werd vermoord en de Onderwijsinspectie waarschuwde voor toenemende onveiligheid op met name vmbo-scholen in de grote steden, trekt het kabinet vijftig miljoen euro extra uit om de veiligheid in het onderwijs te verbeteren. Met dit geld worden zowel repressieve als preventieve maatregelen genomen, zo staat in de begroting. Zo komen er meer tijdelijke opvangplekken voor probleemjongeren en wordt het aantal plaatsen in het speciaal onderwijs bedoeld voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen uitgebreid. Het kabinet wil ook dat de begeleiding van leerlingen op basis- en middelbare scholen verbetert.