Het nieuws van 21 september 2004

Verdeling kunstsubsidies

Film

Het kabinet neemt definitief afscheid van elke vorm van fiscaal voordeel voor de Nederlandse speelfilm. Dat blijkt uit een brief over het filmstimuleringsbeleid die staatssecretaris Van der Laan van Cultuur vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De staatssecretaris schrijft bovendien dat zij niet van plan is de subsidie voor de Nederlandse speelfilm te verhogen ter compensatie van de vermindering van middelen. Met de fiscale voordelen schrapt zij ook de regeling voor publieksfilms, waarmee het Fonds voor de Nederlandse Film ruim 7 miljoen euro kon besteden aan speelfilms met een groot marktpotentieel.

De enige handreikingen aan de filmsector zijn een verhoging van het budget van het Filmfonds met 700.000 euro en de belofte dat er onderzoek komt naar een garantiefonds voor investeerders. Voor dit fonds stelt de staatssecretaris vooralsnog geen geld beschikbaar.

Zij streeft naar ,,aspecten van marktwerking'' bij de productie van speelfilms. Dat was ook de gedachte achter het stimuleringsbeleid van de afgelopen vijf jaar.

Van der Laan vestigt haar hoop op een garantiefonds, onder te brengen bij Fine, een door Economische Zaken in het leven geroepen bv die als makelaar moest fungeren tussen filmsector, banken en private investeerders. Fine heeft veel cv-films helpen opzetten. In een eerste reactie zegt interim-directeur H. Klaassen van Fine dat het aantrekken van privé-investeerders zonder fiscaal voordeel ,,vrijwel ondoenlijk'' is.

Bij de toekenning en afwijzing van de gevraagde subsidiebedragen heeft de staatssecretaris zich verder in grote lijnen laten leiden door de adviezen van de Raad voor Cultuur. Het Filmmuseum moet bijna 450.000 euro inleveren. Instellingen en initiatieven als Docuzone en het Nederlands Instituut voor Filmeducatie, die negatief werden beoordeeld, krijgen nu uitstel van een definitief oordeel. Een nieuw distributiestelsel van artistieke films wijst ze voorlopig af. Alleen voor de betere jeugdfilms gaat gelden dat die voortaan subsidie per film krijgt.