Witte voorreflector op fiets verplicht in 2005

Fietsen moeten voorop van een witte reflector worden voorzien om de zichtbaarheid in het donker te vergroten. Dat is een van de maatregelen die minister Peijs (Verkeer) aankondigt in een brief aan de Tweede Kamer over verkeersveiligheid. De reflector kan volgend jaar worden ingevoerd, zo staat in de brief. De minister gaat meer geld besteden aan verkeersveiligheid. Volgend jaar al is 28 miljoen euro beschikbaar. Dat loopt op naar 80 miljoen in 2007.

De minister wil op 1 januari 2007 een verplicht kenteken voor brom- en snorfietsen. ,,Bijna tien procent van de verkeersdoden en 20 procent van de gewonden is brom- of snorfietser'' schrijft Peijs. Met een kenteken wordt de handhaving van regels eenvoudiger en dat leidt volgens de minister tot een beter verkeersgedrag. Onderzoek heeft aangetoond dat het aantal verkeersdoden hierdoor met tien per jaar afneemt.

Verder komt er een proef met een motorvriendelijke vangrail. Daarbij wordt een extra plank aangebracht zodat de motorrijder bij een ongeval niet onder de vangrail kan schuiven. Bij de aanleg van wegen geldt voortaan als uitgangspunt dat in de berm zo weinig mogelijk obstakels (lantaarnpalen) worden geplaatst.