Wat een mal idee, de seniorenstad

Ik was verbaasd te lezen dat zo'n vier miljoen Nederlandse 55-plussers belangstelling zouden hebben voor een `seniorenstad' (NRC Handelsblad, 15 september). Dit zou een stad moeten zijn met alleen inwoners van 55 jaar en ouder. De stad zou moeten worden uitgerust met speciale voorzieningen voor minder validen. Maar het grootste voordeel zou zijn dat er geen jongeren mochten wonen, waardoor eindelijk weer een `gezellige samenleving' zou ontstaan. Ik vind het geen goed idee. Jongeren maken een stad juist levendig en zijn ook nodig om al het werk in die stad te verrichten.