Treinteksten

Piepend en knarsend komen de treinen op het spooremplacement van Haarlem tot stilstand. Mevrouw Meijer hoort het al niet meer. Ze woont al meer dan dertig jaar langs het spoor. ,,Ik slaap goed'', zegt ze, hangend uit het bovenraam van haar woning aan de Rozenstraat in Haarlem. ,,Vroeger maakten de treinen meer lawaai. Nu zijn er meer treinen. Het maakt dus niet veel uit.''

Ruim tien jaar na de eerste plannen begint binnenkort de bouw van geluidsschermen langs het spoor in de Haarlemse binnenstad. De bewoners reageren verdeeld. ,,Het is wel jammer dat straks de bomen moeten wijken voor het geluidsscherm'', zegt Georg Ruffie, bewoner van een appartement langs het spoor. Personeel van kantoren is blij met de schermen, want het geluid is soms hinderlijk. ,,Het trilt af en toe'', zegt vormgever Aale van der Veen. Anderzijds: ,,Ik krijg wel eens kinderen op bezoek. En die vinden het allemaal prachtig.''

Aan de overkant van het spoor, het Staten Bolwerk, woont Marcel Kampers met vrouw en drie jonge kinderen. Het gezin is verheugd dat het drie meter hoge scherm er komt. ,,Onze zoon slaapt op zolder en heeft er last van.'' Bovendien grenst de achtertuin aan het spoor. ,,Onze dochter kan zomaar het spoor op lopen.''

De Haarlemse geluidsschermen kwamen onlangs in het nieuws door een uitspraak van de Raad van State over het verwijderen van aanstootgevende teksten. De gemeente Haarlem had in de vergunning bepaald dat spoorbeheerder Prorail de schermen in goede staat van onderhoud moet houden. ,,Onder goede staat verstaan wij dat transparante schermen ook transparant blijven''.

Die formulering riep vragen op. ,,Prorail wilde weten wat wij daarmee bedoelden'', zegt Heleen de Boer, projectleider van de gemeente Haarlem.

Er kwam een verduidelijkende bepaling bij. ,,De mogelijk ten gevolge van graffiti vervuilde schermen dienen regelmatig te worden gereinigd. Onder regelmatig verstaan wij één keer per vier maanden.'' En: ,,Indien met de graffiti aanstootgevende, bijvoorbeeld discriminerende, teksten zijn geschreven zullen de geluidsschermen in voorkomende gevallen zo vaak als noodzakelijk moeten worden gereinigd.''

Deze aanvulling ging de Raad van State te ver. De gemeente heeft geen rekening gehouden met de hoge kosten. Prorail schat die bij een kwartaalschoonmaak op jaarlijks een kwart miljoen euro. Ook kan Prorail in een milieuvergunning niet worden gedwongen discrimenerende teksten onmiddellijk te reinigen, aldus de Raad van State.

,,Jammer'', reageert mevrouw Meijer. Ze heeft geen zin om maandenlang tegen hakenkruisen aan te kijken. Bewoner Marcel Kampers heeft dat probleem niet. ,,Ik zet er wel struiken voor.''

Prorail laat weten dat ,,sterk opruiende en beledigende teksten'' doorgaans meteen worden verwijderd. ,,Vooral in de buurt van stations, waar veel mensen zijn.''

    • Arjen Schreuder