RIVM-rapport: EU moet zich op klimaat richten

Het Europese milieubeleid moet zich de komende jaren vooral richten op de gevolgen van klimaatverandering, het verlies aan natuur en op luchtvervuiling in de steden. Dat stelt het Milieu- en Natuurplanbureau van het RIVM in een Europees milieurapport. Staatssecretaris Van Geel (Milieu) heeft het rapport vandaag in Brussel gepresenteerd aan de milieucommissie van het Europees Parlement. Het rapport bepleit een betere afstemming van de Europese financiering voor landbouwproductie en natuurbeheer. Om te kunnen voldoen aan de eigen klimaatdoelstellingen, is een reductie van de emissie van broeikasgassen van 25 tot 40 procent nodig in de komende twintig jaar. Volgens het rapport veroorzaakt een ongezond milieu 2 tot 8 procent van het `gezondheidsverlies' van Europeanen. Door luchtvervuiling en geluidsoverlast is het autoverkeer daarvan de belangrijkste oorzaak. Het aantal diersoorten in Europa blijft voorlopig dalen, aldus het rapport.