Muziek met drie procent gekort

Orkesten en operagezelschappen worden door het kabinet de komende vier jaar drie procent gekort op hun subsidie. De Raad voor Cultuur had dit voorjaar de staatssecretaris van Cultuur, M. van der Laan, geadviseerd een algemene korting van 4,3 procent toe te passen. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van de Cultuurnota, die morgen wordt gepresenteerd.

De staatssecretaris schrijft dat het mogelijk is geworden om af te wijken van het advies door ,,de voorgenomen bezuiniging zwaarder op de ondersteunende instellingen te laten drukken''.

Het is de belangrijkste afwijking van het raadsadvies. Voor de overige sectoren zijn de toekenningen en afwijzingen van subsidie conform de adviezen van de Raad voor Cultuur. Alleen voor de ondersteunende instellingen stelt Van der Laan een overgangsjaar in: ,,De door de Raad voorgestelde verlagingen en beëindigingen van subsidie worden alvast overgenomen.'' De Raad kwam tot een bezuiniging van 2,7 miljoen op deze instellingen. Van der Laan houdt vast aan de gewenste bezuiniging van 5,7 miljoen euro.

In de Cultuurnota wordt aangegeven hoe de beschikbare 392 miljoen euro aan jaarlijkse subsidies de komende vier jaar wordt verdeeld. Dit bedrag is 19 miljoen minder dan in de vorige Cultuurnotaperiode 2001-2005. Vijf miljoen is bezuinigd buiten de Cultuurnota om. De kosten van de bezuinigingen komen ten laste van de gesubsidieerde instellingen, die in 2005 eenmalig 0,8 procent van hun budget inleveren.