Modale gezinnen komen niet rond

Meer dan de helft van de gezinnen met kinderen met een middeninkomen zegt moeite te hebben om iedere maand rond te komen. Vijftien procent van hen vreest te moeten verhuizen naar een goedkopere woning omdat ze de woonlasten niet meer op kunnen brengen. Dat blijkt uit een onderzoek dat Intomart in opdracht van de actualiteitenrubriek Netwerk uitvoerde onder 750 huishoudens met een inkomen tussen de 1.200 en 2.000 euro netto. Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) zei gisteravond geschrokken te zijn van de cijfers.

De afgelopen twee jaar is de koopkracht van mensen met een modaal inkomen forser gedaald dan dat van minima. In 2003 verloren middeninkomens 1,3 procent aan koopkracht, voor dit jaar zal dit uitkomen op een kwart procent voor alleenstaanden en een stilstand voor samenwonenden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Planbureau.

Op de stelling dat de regering `geen enkele interesse' heeft voor de financiële situatie van de middeninkomens reageerde 85 procent van de ondervraagden bevestigend. Voor het komende jaar verwacht het kabinet een koopkrachtverlies van een half tot 1,75 procent voor de middeninkomens. Hierbij zijn maatregelen als het reduceren van huursubsidie nog niet in meegenomen. De Geus heeft ,,goede hoop'' dat dit, door een aantrekkende economie, het laatste jaar van koopkrachtverlies is.

Ouders toonden in de enquête meer klachten dan middeninkomens zonder kinderen. Zo staat 51 procent van de gezinnen met kinderen vaak rood en slaapt een derde slecht door de financiële problemen. Voor kinderlozen liggen deze percentages meer dan tien punten lager. Toch gingen huishoudens met kinderen er de afgelopen twee jaar minder op achteruit dan middeninkomens zonder kinderen. Vier procent van de ondervraagde gezinnen zei op de opleiding van hun kinderen te besparen, 82 procent op bioscoop of theater.